onsdag 9 mars 2016

BF3B - Vi drar ihop trådarna inför skrivningen den 17 mars

Under lektionen den 10 mars kommer vi att arbeta med franska revolutionen. Ni kommer också att få möjlighet att plugga till skrivningen den 17 mars. Nedan finns information om vad skrivningen kommer att innehålla och var ni kan hitta information att läsa in.


Följande ska ni ha koll på till skrivningen den 17 mars:

- orsaker till franska och amerikanska revolutionen
- händelseförloppen i franska och amerikanska revolutionen
- konsekvenser av de två revolutionerna på kort och lång sikt
- kunna jämföra de två revolutionerna och se likheter och skillnader

Till er hjälp har ni:

- läroboken s 59-65
- filmad genomgång om franska revolutionen
- filmad genomgång om amerikanska revolutionen
- frågor till filmerna (Frågor Franska revolutionenFrågor till amerikanska revolutionen)
- skrivmallar (Skrivmall konsekvenser)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar