tisdag 1 mars 2016

BF3A - detta ska ni ha koll på till skrivningen den 8 mars

Följande ska ni ha koll på till skrivningen den 8 mars:

- orsaker till franska och amerikanska revolutionen
- händelseförloppen i franska och amerikanska revolutionen
- konsekvenser av de två revolutionerna på kort och lång sikt
- kunna jämföra de två revolutionerna och se likheter och skillnader

Till er hjälp har ni:

- läroboken s 59-65
- filmad genomgång om franska revolutionen
- filmad genomgång om amerikanska revolutionen
- frågor till filmerna (Frågor Franska revolutionenFrågor till amerikanska revolutionen)
- skrivmallar (Skrivmall konsekvenser)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar