torsdag 13 november 2014

Lässtrategi Överblicka/se framåt samt Ställa frågor/undra

Vi har de senaste veckorna arbetat med två lässtrategier. Jag kommer här att lägga in direktlänkar till dokumenten så att ni kan spara ner dem till era enheter.

Lässtrategi Överblicka/se framåt

Lässtrategi Ställa frågor/undra

Nästa vecka kommer ännu en strategi att gås igenom och därefter ytterligare en.