torsdag 20 november 2014

Källor och källkritik - en kort introduktion

Vi kommer att börja arbeta med historiskt källmaterial. För att du ska få en inblick i vad det är har jag gjort en kort powerpoint-presentation. Vi går igenom den under lektionstid men vill du får du gärna titta på den redan nu.

Källor och källmaterial