söndag 19 mars 2017

FT2 - Första världskriget går mot sitt slut

Under måndagens lektion ska vi fördjupa oss i slutet av första världskriget och freden i Versailles. Ni ska få fundera över hur man kan se freden ur flera olika perspektiv, genom att utgå från de olika länder som deltog i kriget.

Måndagen den 27 mars blir det prov på första världskriget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar