onsdag 11 januari 2017

BA1 - Svenska

Ny termin och nya tag! 

Vi ska inleda terminen med ett arbetsområde som ska avslutas med en muntlig framställning. Muntlig framställning är ett annat ord för en muntlig presentation. Du ska alltså hålla en muntlig presentation inför dina klasskompisar. Presentationen ska vara ca 5 minuter lång och du ska använda dig utav någon form av presentationstekniskt program (Google Presentation, Prezi eller något annat som du känner dig bekväm att använda dig utav).

Du kommer under de kommande lektionerna att få tips på hur du kan bygga upp ditt tal men också hjälp med hur du kan göra en presentation i ett presentationsprogram.

Din presentation ska antingen redovisas den 24 januari eller den 1 februari. Vi kommer att lotta vem som ska redovisa vilken dag.

Redan nu vill jag också informera om att vi kommer att flytta någon svensklektion från torsdag eftermiddag till onsdag morgon och ytterligare någon från tisdag morgon till onsdag morgon. Schemat för svenska under januari och första veckan i februari ser därför ut som följer:

12/1 Introduktion Muntlig framställning
17/1 Muntlig framställning
18/1 kl 08.20-09.30 Muntlig framställning
19/1 Muntlig framställning
24/1 Redovisning
26/1 Ingen svenska (lektionen äger rum den 18/1)
31/1 Ingen svenska (lektionen äger rum den 1/2) kl 08.20-09.30
1/2 kl 08.20-09.30 Redovisning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar