torsdag 19 maj 2016

FT2AB - muntlig uppgift andra världskriget

Dags att börja med uppgiften kopplad till andra världskriget och historiebruk. 

Första ska du få sätta dig in i de olika historiebruk som finns. Därefter ska du välja två av filmerna nedan. Filmerna är gjorda av Joakim Wendell. Analysera dem sedan utifrån frågorna:

1. Vilka olika sätt att använda historia (historiebruk) lyfts fram i filmen?
2. Redogör för hur respektive film beskriver andra världskriget. Vad tas upp? Hur tas det upp? Vilka skillnader finns det?
3. Varför skildras det andra världskriget på olika sätt i de filmerna du valt?
4. Fundera över vilken betydelse historiebruket i de två valda filmerna har för oss i dag. 

Frågorna blir de som vi kommer att utgå ifrån under det muntliga prov vi ska ha.


Utifrån ett nazistiskt perspektiv
Utifrån ett sovjetiskt perspektiv:
Utifrån västmakternas perspektiv:
Utifrån ett utomeuropeiskt perspektiv:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar