torsdag 8 januari 2015

Arbetsområde: Retorik - läran om talekonstenOvan ser ni ett utdrag av Martin Luther Kings kända tal som han framförde i augusti 1963.
             

                                                                         * * *


Under några veckor framöver kommer vi att ha fokus på Retorik och muntlig framställning. Vi ska arbeta med följande ur det centrala innehållet:

"Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning."

Tillsammans kommer att vi att gå igenom den retoriska arbetsprocessen, vi kommer att lyssna på tal, läsa tal och ni kommer sedan också att få skriva egna tal som ni först framför för en kompis och efter kamratrespons också framför i klassen. Utöver ett eget tal ska ni också få genomföra en talanalys utifrån en given analysmodell. Mer information om detta kommer under kommande lektioner.

Till arbetsområdet finns det en bedömningsmatris och ni kan se den i edwise under rubriken Måluppfyllelse. Vi ska givetvis gå igenom matrisen under lektionstid så att alla vet vad som krävs för de olika kunskapskraven.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar