fredag 13 februari 2015

Peter Pan fortsätter

Under vecka 9 kommer jag att läsa två olika böcker om Peter Pan. Under tiden och efter att jag har läst ska du tillsammans med en kompis fundera och skriva ner likheter och skillnader mellan de två texterna (kallad Text 1 och Text 2).

Du kommer att få en bestämd karaktär eller miljö som du ska fokusera på. Dina anteckningar ska läggas in i ett venndiagram (se exempelbild ovan) och du når diagrammet nedan.

Peter Pan - likheter och skillnader

Wendy - likheter och skillnader

Landet Ingenstans - likheter och skillnader

Kapten Krok - likheter och skillnader

Tingeling - likheter och skillnader

Michael - likheter och skillnader

John - likheter och skillnader

Bostad i London - likheter och skillnader

Mer information om uppgiften får du på måndag i vecka 9.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar